AA GRUPPEN ONLINE

Vi har endast ett huvudsyfte
– att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.

EXTRAA

Clarence H Snyder
AA-pionjär från Cleveland, Ohio, USA

"Om du inte kan stå för något, då är du benägen att böja dig för vad som helst".

• • •

Herbert Spencer

"Det finns en princip som är ett hinder för allt vetande, som står emot alla argument, och med absolut säkerhet kan hålla kvar en människa i evig okunnighet – den principen är att förkasta utan att utforska." ("Stora Boken" sid. 394).

• • •

Christopher Columbus

Kunde Christopher Columbus ha varit alkoholist? Han seglade västerut för att komma till öst. När han åkte så visste han inte vart han åkte till. När han kom dit, så visste han inte var han var. När han kom hem så visste han inte var han hade varit. Och han åkte tillbaka och gjorde det en gång till och visste fortfarande inte - hamnade i fängelse och en kvinna finansierade det hela!

• • •

Valfrihet

"Faktum är att de flesta alkoholister, av ännu okända skäl, har förlorat sin valfrihet när det gäller drickande. Vår så kallade viljestyrka är praktiskt taget obefintlig. Vi är, vid vissa tidpunkter, oförmögna att med tillräcklig kraft påminna oss om det lidande och den förödmjukelse som vi upplevde så sent som för en vecka eller en månad sedan. Vi är försvarslösa mot det första glaset." ("Stora Boken" sidan 22)