AA GRUPPEN ONLINE

Vi har endast ett huvudsyfte
– att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.

EXTRAA

Ta striden själv?

"Först drabbades vi av ett vanvettigt begär som dömde oss till fortsatt drickande, och därpå av en fysisk allergi som garanterade att vi därigenom skulle tillintetgöra oss själva. Det är i själva verket mycket få människor som på egen hand klarar sig igenom den strid som följer på ett sådant angrepp. Det är ett statistiskt faktum att alkoholister nästan aldrig tillfrisknar på egen hand." ("12 & 12" sid. 20).

• • •

Valfrihet

"Faktum är att de flesta alkoholister, av ännu okända skäl, har förlorat sin valfrihet när det gäller drickande. Vår så kallade viljestyrka är praktiskt taget obefintlig. Vi är, vid vissa tidpunkter, oförmögna att med tillräcklig kraft påminna oss om det lidande och den förödmjukelse som vi upplevde så sent som för en vecka eller en månad sedan. Vi är försvarslösa mot det första glaset." ("Stora Boken" sidan 22)

• • •

Clarence H Snyder
AA-pionjär från Cleveland, Ohio, USA

"Om du inte kan stå för något, då är du benägen att böja dig för vad som helst".

• • •

Herbert Spencer

"Det finns en princip som är ett hinder för allt vetande, som står emot alla argument, och med absolut säkerhet kan hålla kvar en människa i evig okunnighet – den principen är att förkasta utan att utforska." ("Stora Boken" sid. 394).

• • •

Christopher Columbus

Kunde Christopher Columbus ha varit alkoholist? Han seglade västerut för att komma till öst. När han åkte så visste han inte vart han åkte till. När han kom dit, så visste han inte var han var. När han kom hem så visste han inte var han hade varit. Och han åkte tillbaka och gjorde det en gång till och visste fortfarande inte - hamnade i fängelse och en kvinna finansierade det hela!