AA GRUPPEN ONLINE

Vi har endast ett huvudsyfte
– att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.

EXTRAA

Clarence H Snyder
AA-pionjär från Cleveland, Ohio, USA

"Om du inte kan stå för något, då är du benägen att böja dig för vad som helst".

• • •

Herbert Spencer

"Det finns en princip som är ett hinder för allt vetande, som står emot alla argument, och med absolut säkerhet kan hålla kvar en människa i evig okunnighet – den principen är att förkasta utan att utforska." ("Stora Boken" sid. 394).

• • •

Christopher Columbus

Kunde Christopher Columbus ha varit alkoholist? Han seglade västerut för att komma till öst. När han åkte så visste han inte vart han åkte till. När han kom dit, så visste han inte var han var. När han kom hem så visste han inte var han hade varit. Och han åkte tillbaka och gjorde det en gång till och visste fortfarande inte - hamnade i fängelse och en kvinna finansierade det hela!

• • •

Förord till den första amerikanska utgåvan av "Alcoholics Anonymous" (1939)

Vi inom Anonyma Alkoholister är fler än ett hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst mentalt och kroppsligt tillstånd. Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat. Vi hoppas att de skall finna dessa sidor så övertygande att ytterligare bevis inte kommer att vara nödvändiga. Vi tror att denna redogörelse för våra erfarenheter kommer att hjälpa alla att bättre förstå en alkoholist. Många inser inte att alkoholisten är en mycket sjuk människa. Dessutom är vi övertygade om att vårt sätt att leva har sina fördelar för alla. ("Stora Boken" sidan XIII)