AA GRUPPEN ONLINE

Vi har endast ett huvudsyfte
– att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.

AA GRUPPEN ONLINE MÖTESMANUAL
• • •
Mötesledaren (M) hälsar alla välkomna!

Är någon ny på mötet kör vi en presentationsrunda,
(vi hälsar inte på den som presenterar sig).

M läser första stycket på sidan XIII i Stora Boken.

M frågar om någon har ett tema (t.ex Steg, Sponsorskap, Högre Makt, Service eller annat AA relaterat), som är angeläget att ta upp. De som har erfarenhet och kunskap om temat, delar med sig, tills vi är nöjda. Sedan väljs ett nytt tema, osv.

ALLA har möjligheten att ställa frågor under mötet.
• • •
AVSLUTNING

De två sista styckena på sidorna 143 - 144 i Stora Boken läses.

Sinnesrobönen läses.

Mötestid: 1 timme!